Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Odnowa Centrum Wsi Wysoka

Beneficjent:

GMINA JORDANÓW


Tytuł Operacji:

Odnowa centrum wsi Wysoka.


Cel operacji:

Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez konserwację Cmentarza Wojskowego „Pod lasem”, rozwój oferty aktywnego spędzania wolnego czasu, szczególnie dla dzieci i młodzieży – dzięki zakupowi odpowiedniego wyposażenia dla boiska sportowego, rozwój turystyki, szczególnie aktywnej opartej o zasoby przyrodnicze i kulturowe, poprzez budowę chodnika, co ułatwi dojście mieszkańcom do centrum wsi w tym „Dworu” na Wysokiej, wsparcie MŚP z terenu działania LGD – część prac związanych z projektem zostanie wykonana przez przedsiębiorców z tego regionu.


Realizacja operacji obejmowała:

- konserwacja cmentarza wojskowego „Pod Lasem” (malowanie ogrodzenia, wymiana krzyży stalowych w kwaterach, zakup ławek)

- zakup sprzętu dla boiska sportowego przy Zespole Szkół w Wysokiej (ławki, kosze na śmieci, zakup bramek stalowych wraz z siatką)

- budowa chodnika dla pieszych  


Wartość całkowita operacji:

208 782,32 zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

122 224,00 zł


Czas trwania realizacji operacji:

26.01.2010 r. – 30.09.2011 r.

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

7224010


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji