Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Skate Park w Zawoi Centrum


 

Beneficjent:

GMINA ZAWOJA


Tytuł Operacji:

Odnowa wsi poprzez budowę infrastruktury sportowej i turystycznej - Skate Park w Zawoi Centrum.


Cel operacji:

Poprawa warunków życia mieszkańców Zawoi poprzez wyposażenie miejscowości w infrastrukturę sportową i turystyczną – budowa Skate Parku w Zawoi Centrum oraz uatrakcyjnienie oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży.


Realizacja operacji obejmowała:

Przygotowanie nawierzchni, wykonanie ogrodzenia, wyposażenie Skate Parku.


Wartość całkowita operacji:

249 126,41 zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

150 601,00 zł


Czas trwania realizacji operacji:

01.12.2010 r. – 30.11.2011 r.

 

 


 

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

7224015


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji