Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Projekty zrealizowane PROW

Konkursy inne

 

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej Podhalańskiej - Adaptacja części poddasza na świetlicę wiejską, wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi przeznaczonymi dla organizacji społecznych

 

 

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Zawoi Dolnej - Budowa placu zabaw przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawoi Dolnej

 

 

 

3. Gmina Jordanów -Przebudowa terenu Podbabiogórskiego Szachowiska i Izby Regionalnej w Łętowni poprzez: budowę ogrodzenia terenu i utwardzenie terenu.

 

 

 

4. Ochotnicza Straż Pożarna w Jordanowie - Stworzenie warunków do kultywowania tradycji, rekreacji i sportu poprzez zakup instrumentów, wyposażenia dla Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie oraz remont pomieszczeń sanitarnych.

 

5. Ochotnicza Straż Pożarna w Budzowie - Remont pomieszczeń pełniących funkcje świetlicy wiejskiej w miejscowości Budzów wraz z jej wyposażeniem w meble i sprzęt audiowizualny

 

6. Stowarzyszenie Collegium Iuvenum -Budowa platformy widowiskowej na zboczu góry Mioduszyna w Suchej Beskidzkiej

 

 

7. Gmina Bystra – Sidzina - Zagospodarowanie terenu na plac rekreacyjno-turystyczny polegający na budowie ogrodzenia z częściowym utwardzeniem terenu w miejscowości Sidzina

 

 

8. Gmina Zembrzyce - Budowa placu zabaw w miejscowości Zembrzyce

 

 

 

 

9. Ludowy Klub Sportowy "STRZELEC" w Budzowie -Remont pomieszczeń sanitarnych, sceny i zakupu wyposażenia do kultywowania tradycji, rekreacji i sportu.

 

10. Gmina Maków Podhalański - Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Makowie Podhalańskim poprzez zmodernizowanie istniejących urządzeń Skatepark oraz dostawa i montaż nowych urządzeń

 

11. Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim - Zakup wyposażenia wraz z remontem bieżącym pomieszczeń świetlicy Domu Kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim

 

12. Gmina Zawoja - Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej w Zawoi Mosorne

 

13. Parafia Rzymsko - Katolicka P.W. Św. Mikołaja w Sidzinie - Remont i zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej przy Parafii w Sidzinie

 

 

14. Gmina Stryszawa -„Budowa placu zabaw- miejsca rekreacji i aktywnego wypoczynku najmłodszych mieszkańców Podbabiogórza”

 

15. Miejski Ośrodek Kultury – Zamek - „Podniesienie standardu pracowni muzycznej Miejskiego Ośrodka Kultury – Zamek poprzez wymianę oświetlenia, wytłumienie, malowanie pomieszczenia oraz zakup wyposażenia”

 

16. Ludowy Klub Sportowy w Bieńkówce - Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Bieńkówce polegającej na budowie boiska.

 

 

17. Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej Podhalańskiej - Wytłumienie i zakup wyposażenia sali orkiestry OSP w Bystrej Podhalańskiej

 

18. Ludowy Klub Sportowy "STRZELEC" w Budzowie - Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej polegającej na budowie boiska do piłki plażowej w Palczy oraz wiaty i zewnętrznej siłowni w Budzowie.

 

 

19. Ochotnicza Straż Pożarna w Jordanowie - Przebudowa świetlicy i klatki schodowej w budynku remizy OSP Jordanów

 

Projekty z zakresu podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej

 

 

1. Adrian Stopiak - Kompleksowa Technika Estradowa i D.J

 

 

2. Damian Marcin Burliga - Uruchomienie działalności gospodarczej w zakresie produkcji mebli

 

 

3. Sebastian Jan Matejko - Utworzenie firmy świadczącej usługi w zakresie nowoczesnej obróbka drewna

 

4. Robert Wojciech Mytyl -SUKCES START - MÓJ BIZNES, zakup plotera frezującego i odciągu do pyłu i trocin.

 

 

5. Dawid Jankoś -Utworzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji drzewnej dzięki zakupowi specjalistycznej maszyny.

 

 

 

6. Mateusz Chowaniak - Wprowadzenie na rynek nowego przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją ekologicznych paliw

 

 

7. Wulkan s.c. Auto - Serwis M. Micor P. Głuszek - Rozbudowa warsztatu firmy Wulkan s.c. Auto-Serwis M. Micor P. Głuszek w celu poszerzenia wachlarza usług i poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym świadczonym na rzecz ludności zamieszkującej obszar objęty LSR.

 

8. Piotr Remigiusz Knapczyk -Utworzenie innowacyjnego przedsiębiorstwa usługowo – produkcyjnego świadczącego usługi lakierowania agregatem hydrodynamicznym.

 

9. "MARATON" s.c. Małgorzata Musiałek, Anna Migas - Wdrożenie nowej technologii produkcji profilowanych wkładek do obuwia oraz wprowadzenie nowości rynkowych z wykorzystaniem innowacyjnych technologii.

 

10. Andrzej Strączek - Nowoczesna forma nadruku bezpośredniego, druk transferowo-sublimacyjnego i znakowania materiałów tekstylnych z wykorzystaniem zakupionych innowacyjnych maszyn

 

 

11. F.P.H.U. "HAKE" Robert Hake - Rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup innowacyjnej wielozadaniowej maszyny do produkcji szkieletów krzeseł.

 

12. Wojciech Pęczek - Zakup bezzałogowego statku latającego, specjalistycznych urządzeń pomiarowych oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby rozpoczęcia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług geodezyjnych oraz fotogrametrycznych.

 

 

13. PHU "Pod Żurawnicą" Henryk Żurek - Modernizacja rozbudowanego budynku sklepu "Sklep u Żurka" w Kukowie ukierunkowana na nowe technologie, innowacje oraz ekologiczne rozwiązania w celu podniesienia standardu oferty rynkowej.

 

14. Żaneta Magdalena Łopata - Otwarcie gabinetu psychologicznego z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi Biofeetback oraz Metody Warnkego w pracy z dziećmi, młodzieżą, a także osobami dorosłymi w celu podniesienia standardu usług terapeutycznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

7784847


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji