Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Katalogi wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

LGD na XIV Święcie Zabawki Ludowej w Stryszawie

 

W dniu 30 maja 2010 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze" przeprowadziło kampanię promocyjną na temat obszaru objętego  Lokalną Strategią Rozwoju „Podbabiogórza (LSR), realizacji LSR oraz działalności Stowarzyszenia LGD "Podbabiogórze" podczas XIV Świeta Zabawki Ludowej w Stryszawie.

 

Uczestnicy imprezy mogli zasięgnąć informacji na temat możliwości pozyskania środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działania Osi 4 Leader „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Na stoisku promocyjnym znalazły się liczne produkty regionalne  z  terenu Powiatu Suskiego oraz materiały promocyjne.

W niedziele słoneczne popołudnie uroczystości rozpoczęły się występem Zespołu Tańca Nowoczesnego „PARADISE” następnie zaprezentowały się: zespół wokalno-instrumentalnego "AMICUS" ze Stryszawy, dziecięcy Zespół Regionalny "STRYSZAWSKIE GRONICKI", Młodzieżowa Kapela Ludowa ze Stryszawy, Zespół Regionalny "LUBNICZANKI" z Lachowic, Zespół Regionalny "JUZYNA" z Zawoi, Zespół Regionalny "ZBYRCOK" z Juszczyna. Ostatnim akcentem XIV Święta Zabawki Ludowej był koncert ZESPOŁU ETNICZNO-FOLKOWEGO "KWARTET JORGI" oraz koncert ZESPOŁU "ŻUKI". W przerwach między występami uczestnicy imprezy mogli obejrzeć liczne stoiska z produktem regionalnym.

 Zapraszamy do obejrzenia foto galerii.

 

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

6645678


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji