Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Katalogi wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

LGD „Podbabiogórze” w Sidzinie

23 czerwca na terenie Skansenu – Muzeum Kultury Ludowej w Sidzinie odbyła się impreza pt. „Czar Smaków i Czasów Minionych – Dziedzictwo Muzyczne Spuścizną Dawnych Pokoleń”. Atrakcją był pokaz instrumentów ludowych oraz szybki kurs tańca tradycyjnego. Podczas imprezy można było spróbować potraw regionalnych oraz podziwiać występy artystyczne. Dla dzieci natomiast przewidziane były przygotowane warsztaty rękodzieła tradycyjnego. W imprezie uczestniczyło również Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze”, które przygotowało na tę okoliczność, stoisko promocyjne. Na stoisku można było otrzymać materiały informacyjno-promocyjne dotyczące m.in. gmin obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju, a także dotacji  unijnych na rozwój oraz otwarcie działalności gospodarczej, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na stoisku przeprowadzono również konkursy związane z ekologią. Dzieci i młodzież mogła uczestniczyć w zabawach ekologicznych oraz konkursach.

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

6645611


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji