Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Katalogi wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

LGD "Podbabiogórze" na Święcie Gminy Zembrzyce

23 czerwca (niedziela) 2019 r. odbyły się uroczystości związane ze Świętem Gminy Zembrzyce.  Wśród uczestników imprezy znalazło się  Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze”, które przygotowało stoisko promocyjne. Dla wszystkich osób zainteresowanych dostępne były materiały informacyjno-promocyjne dotyczące m.in. gmin obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju, a także wsparcia unijnego na rozwój oraz otwarcie działalności gospodarczej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na stoisku przeprowadzono również konkursy związane z ekologią.  Dzieci i młodzież mogła uczestniczyć w zabawach ekologicznych oraz konkursach. Święto Gminy Zembrzyce odbyło się na terenie Centrum Rekreacji i Wypoczynku nad Potokiem Paleczka w Zembrzycach. Atrakcją dla zebranych, a szczególnie dla dzieci, były zamki dmuchane oraz stoiska z produktami i potrawami regionalnymi przygotowanymi przez każde z sołectw Gminy Zembrzyce. W niedzielę odbył się również Koncert Świętojański Orkiestry Dętej „Rytm”, koncert Orkiestry Stowarzyszenia Muzycznego Śleszowice oraz Festiwal Piosenki Turystycznej.

 

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

6645577


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji