Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

I/2019 Zebranie Członków Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Podbabiogórze”

Serdecznie zapraszam na I/2019 Zebranie Członków Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Podbabiogórze”, które odbędzie się w dniu 25 lipca 2019 roku tj. czwartek o godz. 13.00 w siedzibie Biura Zarządu Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”, budynek Urzędu Miasta,  ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, II piętro, pok. 39.
Tematem spotkania będzie ocena i wybór operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD „Podbabiogórze”, zgodnie z §17 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze", Procedurą oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD „Podbabiogórze”.
Porządek obrad:


1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad.
4. Podpisanie deklaracji bezstronności i poufności.
5. Przedstawienie wyników naborów konkursowych nr od 1/2019 do 3/2019.
Nabór 1/2019
6. Przedstawienie wyników wstępnej oceny wniosków w ramach naboru 1/2019 dokonanej przez Biuro Zarządu.
7. Wstępna ocena wniosków złożonych w ramach naboru 1/2019.
8. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru 1/2019.
9. Ocena według lokalnych kryteriów premiujących wniosków złożonych w ramach naboru 1/2019.
10. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii.
11. Sporządzenie list operacji.
12. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia.
13. Przygotowanie zawiadomień dla Wnioskodawców o wynikach oceny operacji oraz wynikach wybrania/niewybrania operacji do realizacji.


Nabór 2/2019
14. Przedstawienie wyników wstępnej oceny wniosków w ramach naboru 2/2019 dokonanej przez Biuro Zarządu.
15. Wstępna ocena wniosków złożonych w ramach naboru 2/2019.
16. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru 2/2019.
17. Ocena według lokalnych kryteriów premiujących wniosków złożonych w ramach naboru 2/2019.
18. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii.
19. Sporządzenie list operacji.
20. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia.
21. Przygotowanie zawiadomień dla Wnioskodawców o wynikach oceny operacji oraz wynikach wybrania/niewybrania operacji do realizacji.
Nabór 3/2019
22. Przedstawienie wyników wstępnej oceny wniosków w ramach naboru 3/2019 dokonanej przez Biuro Zarządu.
23. Wstępna ocena wniosków złożonych w ramach naboru 3/2019.
24. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru 3/2019.
25. Ocena według lokalnych kryteriów premiujących wniosków złożonych w ramach naboru 3/2019.
26. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii.
27. Sporządzenie list operacji.
28. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia.
29. Przygotowanie zawiadomień dla Wnioskodawców o wynikach oceny operacji oraz wynikach wybrania/niewybrania operacji do realizacji.
30. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
31. Zamknięcie obrad.
               
Przewodniczący Rady
Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”
Marcin Pająk
W związku z wejściem w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., jeżeli podczas głosowania nad projektami, nie będzie obecnych połowy członków Rady z sektora społecznego i sektora gospodarczego oraz  podczas głosowania pojedyncza grupa interesu, będzie mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji nie będzie można wybrać projektów do realizacji nawet, jeżeli Rada spotka się  w trybie 30 minutowym.
W takim przypadku Rada będzie musiała spotkać się jeszcze raz. Aby uniknąć takiej sytuacji bardzo proszę o obecność wszystkich Członków Rady.
Każdy z członków Rady ma obowiązek zapoznania się ze wszystkimi wnioskami złożonymi w danym naborze z wyjątkiem wniosków, co do których zgłosił powiązanie.

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

7224169


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji