Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Katalogi wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Zapytanie ofertowe

Sucha Beskidzka, 14.01.2019 r.


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” zwraca się z zapytaniem ofertowym na:
przeprowadzenie jednodniowego szkolenia dla beneficjentów z zakresu wypełniania:
a) wniosku i biznesplanu o przyznanie w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
b) wniosku i biznesplanu w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
W ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" PROW 2014-2020.

I. Zamawiający:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa           
Działania „Podbabiogórze”
ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka
Tel/Fax: /33/ 874-41-72
667-609-609
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 552-163-39-40


II. Opis przedmiotu zamówienia (zakresu obowiązków):

 
1. Przedmiotem zamówienia jest:  przeprowadzenie jednodniowego szkolenia dla 25 osób z zakresu wypełniania:
a) wniosku i biznesplanu o przyznanie w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
b) wniosku i biznesplanu w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
W ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" PROW 2014-2020.
Wykonawca przeprowadzi jednodniowe szkolenie, w wymiarze 6 godzin.

1. Przedmiotem zamówienia są usługi wg poniższego wykazu:

Lp.

Nazwa zadania

Ilość

Jednostka miary

1

Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu wypełniania:

a) wniosku i biznesplanu o przyznanie w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

b) wniosku i biznesplanu w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

W ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" PROW 2014-2020.

6h x 25 osoby

1

Osoba/Firma

2

Catering (kawa, herbata, ciastka)

1

Usługa dla 25 osób

 

III. Planowany termin realizacji zamówienia:
15 luty 2019 r. tj. piątek (około 6 godzin) w Biurze Zarządu Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka.

IV. Opis oferty
Oferta powinna być czytelna, złożona w języku polskim, podpisana.
Oferta musi zawierać:
1.    Pełną nazwę oferenta,
2.    Adres siedziby/zamieszkania oferenta, numer telefonu oraz numer NIP,
3.    Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
4.    Cenę oferty (brutto),
5.    Termin ważności oferty,
6.    Program szkolenia dla oferty na świadczenie usług szkoleniowych w zakresie wypełniania:
a) wniosku i biznesplanu o przyznanie w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
b) wniosku i biznesplanu w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
W ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" PROW 2014-2020 dla potencjalnych beneficjentów 6h x 25 osoby.
7.    Załącznik obowiązkowy udokumentowane doświadczenie w realizacji działań w ramach: PROW 2007-2013, PROW 2014-2020 lub o podobnym charakterze.

V. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć osobiście w Biurze Zarządu LGD „Podbabiogórze” lub przesłać pocztą na adres ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, bądź w zeskanowanej wersji elektronicznej przesłanej pocztą E-mail lub faxem. Liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do 21.01.2019 r. do godziny 16.00.

VI. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie ceny ofertowej - 100%.

VII. Dodatkowe informacje
1.    Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Renata Burdyl, Anna Tomczyk, Sabina Kachnic - /33/ 874-41-72, 667-609-609
2.    Dodatkowe informacje udzielane są w siedzibie Zamawiającego:
poniedziałek - piątek w godzinach 8.00 – 16.00

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

6119346


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji