Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Katalogi wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

W gminach czekają doradcy!!!

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”  zaprasza Beneficjentów ubiegających się o środki pomocowe w ramach działania Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju „Podbabiogórza” do skorzystania z bezpłatnego wsparcia doradczego. Wparcie udzielane będzie od 9.00 do 15.00 na terenie urzędów gmin: Budzów, Bystra-Sidzina, Jordanów, Maków Podhalański, Stryszawa, Zawoja, Zembrzyce.

Dokładny harmonogram wsparcia doradczego.

 

Miejsce dyżuru

 

 

Data

 

Godziny dyżuru

 

Urząd Gminy Budzów

 

12.04.2010 r.

21.04.2010 r. 

  

9.00 -15.00

 

 

Urząd Gminy Zembrzyce

 

13.04.2010 r.

22.04.2010 r. 

 

 

9.00 -15.00

 

Urząd Gminy Zawoja

 

14.04.2010 r.

23.04.2010 r.

 

 

9.00 -15.00

 

Urząd Gminy Stryszawa

 

19.04.2010 r.

26.04.2010 r.

 

 

9.00 -15.00

 

Urząd Gminy Jordanów

 

19.04.2010 r.

28.04.2010 r.

 

                                

9.00 -15.00

 

Urząd Miasta Maków Podhalański

 

13.04.2010 r.

27.04.2010 r.

 

 

9.00 -15.00

 

Urząd Gminy Bystra Sidzina

 

20.04.2010 r.

29.04.2010 r.

 

 

9.00 -15.00

 

 

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

6810960


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji