Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Katalogi wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

UWAGA BENEFICJENCI!

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” zapraszam na spotkania doradcze Beneficjentów ubiegających się o środki pomocowe w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wparcie udzielane będzie od 10.00 do 14.00 na terenie urzędów gmin: Budzów, Bystra-Sidzina, Jordanów, Jordanów Miasto, Maków Podhalański, Stryszawa, Sucha Beskidzka Zawoja, Zembrzyce.

W imieniu Zarządu
Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”
Prezes Danuta Kawa


Poniżej harmonogram dyżurów:

 

Miejsce spotkania

 

 

Data

 

Godziny dyżuru

Urząd Miasta Sucha Beskidzka

(Biuro Zarządu Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze”)

13.12.2018 r.

10.00 -14.00

Urząd Gminy Zawoja

13.12.2018 r.

10.00 -14.00

Urząd Gminy Bystra -Sidzina

14.12.2018 r.

10.00 -14.00

Urząd Miasta Maków Podhalański

14.12.2018 r.

10.00 -14.00

Urząd Gminy Stryszawa

17.12.2018 r.

10.00 -14.00

Urząd Miasta Jordanów

17.12.2018 r.

10.00 -14.00

Urząd Gminy Jordanów

18.12.2018 r.

10.00 -14.00

Urząd Gminy Budzów

19.12.2018 r.

10.00 -14.00

Urząd Gminy Zembrzyce

19.12.2018 r.

10.00 -14.00


Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

6119317


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji