Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

LGD na szkoleniu pt „Multimedia i Internet w edukacji”

  W dniach 18.02.2010 do 21.02.2010 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” brało udział  w szkoleniu pt „Multimedia i Internet w edukacji”. Szkolenie adresowane było do dyrektorów, doradców i konsultantów metodycznych czy też liderów edukacji multimedialnej.
 Program szkolenia obejmował tak ważne tematy jak: wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w edukacji, traktowanie Internetu jako źródło informacji, rady jak wykorzystać telefon komórkowy w trakcie zajęć dydaktycznych oraz jak wykorzystać Internet w procesie uczenia się. Odbiorcy szkolenia mieli także możliwość nauczenia się jak stworzyć własny materiał multimedialny, jak wykorzystać multimedia w oprawach uroczystości szkolnych i przedszkolnych. Ważnym aspektem szkolenia było także wykład dotyczący bezpieczeństwa w mediach czyli co należy zrobić, aby nasz komputer nie został zainfekowany wirusami, robakami czy też końmi trojańskimi oraz abyśmy nie padli ofiarą phisingu czyli wyłudzeniem poufnych informacji osobistych np. haseł lub szczegółów karty kredytowej
Jak wykorzystywane są technologie informacyjno-komunikacyjne w Czechach i w jaki sposób różni się ono od wzorców polskich przekazywała pani Marta Kmet z Centrum Pedagogicznego dla Polskiego Szkolnictwa Narodościowego. Niezwykle ciekawym doświadczeniem była prezentacja platformy e-learningowej na przykładzie lekcji fizyki przez wydawnictwo Zamkor.
W trakcie szkolenia przewidziany był także czas na odpoczynek, podczas którego kursanci jeździli na nartach oraz brali udział w kuligu z ogniskiem.
Szkolenie zostało zakończone uroczystym rozdaniem certyfikatów potwierdzającym udział w szkoleniu.

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

7371310


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji