Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

III Zebranie Członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”

         Serdecznie zapraszam na III Zebranie Członków Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Podbabiogórze”, które odbędzie się w dniu 24 lutego 2010 roku o godz. 10.00 w siedzibie Biura Zarządu Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”, budynek Starostwa Powiatowego,  ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka, I piętro, sala B2.
       Tematem spotkania będzie rozpatrzenie odwołań od oceny Rady i ustalenie list wybranych i niewybranych operacji. Uwzględniając wyniki oceny projektów dokonanej na skutek ewentualnych, złożonych odwołań.

Porządek obrad:
1.  Otwarcie posiedzenia.
2.  Wybór komisji skrutacyjnej.
3.  Przyjęcie porządku obrad.
4.  Rozpatrzenie ewentualnych odwołań od oceny Rady.
5.  Podjęcie Uchwał III/od 1 do 41/10 w sprawie wyboru operacji do sfinansowania dla każdej operacji oddzielne Uchwały.
6.  Ustalenie list wybranych i niewybranych projektów
7.  Podjęcie Uchwały nr III/42/10 w sprawie zatwierdzenia list wybranych projektów z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
8.  Podjęcie Uchwały nr III/43/10 w sprawie zatwierdzenia list wybranych projektów z zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
9.  Podjęcie Uchwały nr III/44/10 w sprawie zatwierdzenia list wybranych projektów z zakresu „Odnowa i rozwój wsi”
10.  Podjęcie Uchwały nr III/45/10 w sprawie zatwierdzenia list wybranych projektów z zakresu „Małych Projektów”
11.  Podjęcie Uchwały nr III/46/10 w sprawie zatwierdzenia list niewybranych projektów z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
12.  Podjęcie Uchwały nr III/47/10 w sprawie zatwierdzenia list niewybranych projektów z zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
13.  Podjęcie Uchwały nr III/48/10 w sprawie zatwierdzenia list niewybranych projektów z zakresu „Odnowa i rozwój wsi”
14.  Podjęcie Uchwały nr III/49/10 w sprawie zatwierdzenia list niewybranych projektów z zakresu „Małych Projektów”
15.  Przygotowanie zawiadomień dla Wnioskodawców o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania w ramach LSR.
16.  Wolne głosy, wnioski i zapytania.
Proszę o niezawodne przybycie.

                                                     Przewodniczący Rady 

                                                           Jan Najdek

 

 

 

 

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

7224111


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji