Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Operacja własna LGD - wyniki

Data publikacji: 29 czerwiec 2017

W związku z umieszczeniem w dniu 29.05.2017 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Podbabiogórze”  informacji o planowanej do realizacji operacji własnej LGD pn.: Liczba „Kredensów Podbabiogórskich” dystrybuujących produkty lokalne w utworzonej sieci Podbabiogórskich Sklepików,

 

informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 28.06.2017 roku, żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej. W związku z powyższym Zarząd Stowarzyszenia LGD przekaże w najbliższym czasie do Zarządu Województwa wniosek u udzielenie wsparcia na realizację powyższej operacji własnej

 

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

7491747


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji