Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Zapraszamy do wypełnienia Ankiety

Szanowni Państwo,
     Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Podbabiogórze", zaprasza do wzięcia udziału w tworzeniu Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność poprzez wypełnienie Ankiety dotyczącej wymiany informacji między Stowarzyszeniem LGD „Podbabiogórze”,  a mieszkańcami regionu. Uzyskane informacje zostaną wykorzystane w celu opracowania Planu Komunikacji ze Społecznością Lokalną.
      Informujemy, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorczej. Dziękujemy za Państwa zaangażowanie.
Poniżej Link do Ankiety:
https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=c201acfb&&b=14c51a35b&&c=9994b1a2

W imieniu Zarządu
Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”
Prezes Danuta Kawa

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

7219660


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji