Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Zbadają, czy turyści są zadowoleni

Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” rozpoczęła akcję ankietową dotyczącą ruchu turystycznego na terenie powiatu suskiego. Nie tylko hotelarze i gastronauci, ale urzędnicy i zwykli mieszkańcy turystycznych miejscowości spod Babiej Góry zostaną ocenione przez turystów. Odbędzie się to za sprawą ankiet. Badania zorganizowane przez LGD „Podbabiogórze” dotyczą bowiem ruchu turystycznego na obszarze gmin powiatu suskiego wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania. Turyści, którzy zdecydują się na wypełnienie anonimowej ankiety, odpowiedzą m.in. na pytania dotyczące długości pobytu, najważniejszych atrakcji, skąd czerpią wiedzę o nich i o regionie a także ocenią m.in. transport w powiecie, bazę gastronomiczną i noclegową czy też wypowiedzą się na temat czystości w suskich gminach. A wszystko to po to, by...- Poznać opinię zarówno o naszym regionie, jak i o naszej ofercie turystycznej przyjeżdżających na Podbabiogórze turystów i gości – wyjaśnia Danuta Kawa, prezes Stowarzyszenia LGD.

Zródło artykułu:
http://sucha24.pl/wydarzenia/powiat/item/3096-zbadaja-czy-turysci-sa-zadowoleni

Link do ankiety
Badanie ruchu turystycznego na obszarze gmin Powiatu Suskiego:
https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=0164ade4&&b=14c51a35b&&c=9994b1a2

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

7219966


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji