Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Zaproszenie

Szanowni mieszkańcy Gmin Budzów, Bystra-Sidzina, Jordanów - gmina, Jordanów – miasto, Maków Podhalański, Stryszawa, Sucha Beskidzka, Zawoja, Zembrzyce, jesteście aktywni, chcecie rozwijać swoją „Małą Ojczyznę” zachęcamy do udziału w trwających konsultacjach Lokalnej Strategii Rozwoju Podbabiogórza na lata 2014-2020. Czekamy na Ciebie i Twoje pomysły!
Poniżej linki do  „Karty Projektowej-Pomysły na projekty do 2022” i „Ankiet”:
1.      Karta projektowa.

2.      Ankieta - Badanie potrzeb mieszkańców Powiatu Suskiego
https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=caa7c06b&&b=14c51a35b&&c=9994b1a2


3.      Ankieta - Badanie ruchu turystycznego na obszarze gmin Powiatu Suskiego – skierowana do turystów odwiedzających Podbabiogórze.
https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=0164ade4&&b=14c51a35b&&c=9994b1a2


4.      Ankieta - Badanie potrzeb NGO – skierowana do organizacji pozarządowych działających na obszarze działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”.
https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=c67bb813&&b=14c51a35b&&c=9994b1a2


5.      Ankieta - Badanie potrzeb przedsiębiorców i rolników – LGD „Podbabiogórze”– skierowana do przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych działających na obszarze działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”.
https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=3afb2498&&b=14c51a35b&&c=9994b1a2

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

7219652


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji