Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Podziękowanie

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” składa serdeczne podziękowanie mieszkańcom Gmin Budzów, Bystra-Sidzina, Jordanów, Maków Podhalański, Stryszawa, Zawoja, Zembrzyce, Sucha Beskidzka oraz  Miasta Jordanów za aktywny udział w spotkaniach konsultacyjnych dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju „Podbabiogórza” na lata 2014 – 2020. Uczestnicy spotkań   przeprowadzili analizę mocnych  i słabych stron, szans i zagrożeń obszaru Podbabiogórza, zdefiniowali potrzeby  i problemy obszaru działania LGD "Podbabiogórze", zidentyfikowali grupy defaworyzowane, a także określili cele i ustalili ich hierarchię.  Wypracowana analiza pozwoli wyznaczyć główne kierunki działania LGD „Podbabiogórze” na najbliższe lata. Dziękujemy.
 
W imieniu Zarządu
Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”
Prezes Danuta Kawa

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

7302111


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji