Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Zapraszamy do wypełnienia Ankiety „Badanie potrzeb mieszkańców Powiatu Suskiego”

Szanowni  Państwo !
    Po raz kolejny kierujemy do Państwa prośbę o wypełnienie Ankiety skierowanej do mieszkańców Powiatu Suskiego, która ma na celu prawidłowe zdefiniowanie potrzeb i problemów mieszkańców Podbabiogórza. Można w niej wyrażać opinie, wysuwać wnioski, zgłaszać propozycje i uwagi. Wynik ankiety zostanie wykorzystany do przygotowania dokumentu strategicznego jakim jest Lokalna Strategia Rozwoju „Podbabiogórza” na lata 2014-2020. Wszystkim tym, którzy do tej pory wypełnili Ankietę serdecznie dziękujemy.         
     Ankieta  dostępna jest na stronie internetowej  LGD „Podbabiogórze” www.lgdpodbabiogorze.pl w zakładce „LSR 2014-2020” oraz w formie papierowej w Biurze Zarządu LGD „Podbabiogórze”, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka.                            
Ponadto informujemy, że od 01 lipca 2015 roku  w Biurze Zarządu LGD „Podbabiogórze”, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 – 16.00 został uruchomiony Stały Lokalny Punkt Konsultacyjny, w którym można zgłaszać pomysły,  propozycje, uwagi  do opracowywanej LSR.  
Ankieta  jest anonimowa, a wszystkie uzyskane wyniki będą traktowane poufnie.

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

7219579


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji