Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Zapraszamy do wypełnienia Ankiet!

Szanowni  Państwo !
    Po raz kolejny kierujemy do Państwa prośbę o wypełnienie Ankiet, które mają na celu prawidłowe zdefiniowanie potrzeb i problemów mieszkańców Podbabiogórza. Można w nich wyrażać opinie, wysuwać wnioski, zgłaszać propozycje i uwagi. Wyniki ankiet zostaną wykorzystane do przygotowania dokumentu strategicznego jakim jest Lokalna Strategia Rozwoju „Podbabiogórza” na lata 2014-2020. Wszystkim tym, którzy do tej pory wypełnili Ankiety serdecznie dziękujemy.         
     Ankiety  dostępne są na stronie internetowej  LGD „Podbabiogórze” www.lgdpodbabiogorze.pl  w zakładce „LSR 2014-2020” oraz w formie papierowej w Biurze Zarządu LGD „Podbabiogórze”, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka. Ponadto informujemy, że od 01 lipca 2015 roku  w Biurze Zarządu LGD „Podbabiogórze”, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 – 16.00 został uruchomiony Stały Lokalny Punkt Konsultacyjny, w którym można zgłaszać pomysły,  propozycje, uwagi  do opracowywanej LSR.  
Ankiety  są anonimowe, a wszystkie uzyskane wyniki będą traktowane poufnie.

Poniżej linki do ankiet:
1.    Ankieta -  Badanie ruchu turystycznego na obszarze gmin Powiatu Suskiego – skierowana do turystów odwiedzających Podbabiogórze.
2.    Ankieta - Badanie potrzeb NGO – skierowana do organizacji pozarządowych działających na obszarze działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”.
3.    Ankieta -  Badanie potrzeb przedsiębiorców i rolników – LGD „Podbabiogórze”– skierowana do przedsiębiorstw  i gospodarstw rolnych działających na obszarze działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”.
4.    Ankieta -  Badanie potrzeb mieszkańców  Powiatu Suskiego

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

7225571


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji