Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Ogólnopolski plener rzeźbiarsko malarski "Dziedzictwo Podbabiogórza" połączony z turniejem szachowym

Beneficjent:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju "Źródło” (Gmina Jordanów)


Tytuł:

Ogólnopolski plener rzeźbiarsko malarski "Dziedzictwo Podbabiogórza" połączony z turniejem szachowym.


Cel operacji:

Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców obszaru LGD „Podbabiogórze” oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez organizację pleneru rzeźbiarsko - malarskiego i turnieju szachowego.


Realizacja operacji obejmowała:

Organizacja pleneru rzeźbiarsko – malarskiego, na którym zgromadzonych zostanie 20 artystów rzeźbiarzy, malarzy i rękodzielników z terenu Polski.


Wartość całkowita operacji:

42 520,00 zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera: 

33 980,80 zł (dane z wniosku o płatność Beneficjenta)


Czas trwania realizacji operacji:

29.09.2014 r. – w trakcie realizacjiProjekty realizowane w ramach KSOW

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

8357022


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji