Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Budowa siłowni zewnętrznej oraz utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej Podbabiogórskie szachowiska przy Domu Kultury w Makowie Podhalańskim

Beneficjent:

Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim (Gmina Maków Podhalański)


Tytuł:

Budowa siłowni zewnętrznej oraz utworzenie strefy rekreacyjno - sportowej Podbabiogórskie szachowiska przy Domu Kultury w Makowie Podhalańskim.


Cel operacji:

Rozwijanie turystyki i rekreacji wśród mieszkańców i turystów oraz wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu poprzez budowę siłowni zewnętrznej oraz utworzenie nowej strefy rekreacyjno-sportowej na terenie Makowa Podhalańskiego.


Realizacja operacji obejmowała:

Wyposażenie siłowni zewnętrznej przy Domu Kultury w urządzenia do ćwiczeń min. biegacz, rower treningowy, trenażer eliptyczny itp. oraz utworzenie Podbabiogórskiego Szachowiska.


Wartość całkowita operacji:

70 394,75 zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

44 545,20 zł (dane z wniosku o płatność Beneficjenta)


Czas trwania realizacji operacji:

29.09.2014 r. – w trakcie realizacjiProjekty realizowane w ramach KSOW

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

8357224


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji