Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z miejscem do gry w szachy w miejscowości Palcza

Beneficjent:

Ludowy Klub Sportowy „Strzelec” w Budzowie (Gmina Budzów)


Tytuł:

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z miejscem do gry w szachy w miejscowości Palcza.


Cel operacji:

Rozwój turystyki w Gminie Budzów poprzez zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z miejscem do gry w szachy.


Realizacja operacji obejmowała:

Operacja zakłada postawienie i zamontowanie urządzeń zabawowych dla dzieci i młodzieży od 3-14 lat, postawienie i zamontowanie urządzeń rekreacyjnych – fitness dla młodzieży i dorosłych oraz postawienie stołu z planszami do gry w szachy tradycyjne i z trójdzielną szachownicą. Po za tym na placu będą się znajdować ławeczki, tablice informacyjne z regułą gry w szachy i regulaminem korzystania z miejsca rekreacyjnego, jak również kosze na śmieci. Z uwagi na to, że miejsce rekreacyjne znajduje się w pobliżu drogi wojewódzkiej, część placu przeznaczona głównie dla dzieci i młodzieży zostanie ogrodzona w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób z niego korzystających.


Wartość całkowita operacji:

63 366,30 zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

45 890,00 zł (dane z wniosku o płatność Beneficjenta)


Czas trwania realizacji operacji:

29.09.2014 r. – w trakcie realizacji
Projekty realizowane w ramach KSOW

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

8357032


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji