Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Szachy bodźcem do rozwoju intelektualnego, oraz rozwój kluczowych kompetencji narciarstwa biegowego

Beneficjent:

Ludowy Klub Sportowy „Naroże” Juszczyn (Gmina Maków Podhalański)


Tytuł:

Szachy bodźcem do rozwoju intelektualnego oraz rozwój  kluczowych kompetencji narciarstwa biegowego.


Cel operacji:

Rozwijanie aktywności społecznej dzieci i młodzieży poprzez realizację warsztatów szachowych oraz przeprowadzenie warsztatów narciarstwa biegowego.


Realizacja operacji obejmowała:

Przeprowadzenie 280 godzin warsztatów, które obejmować będą naukę gry w piłkę ręczną, siatkówkę, poruszania się na nartach biegowych, zjazdowych, zajęcia na siłowni, a także naukę gry w szachy tradycyjne i dla trzech graczy z wykorzystaniem szachowisk.


Wartość całkowita operacji:

75 435,50 zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

50 000,00 zł (dane z wniosku o płatność Beneficjenta)


Czas trwania realizacji operacji:

29.09.2014 r. – w trakcie realizacji


Projekty realizowane w ramach KSOW

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

8357098


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji