Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Utworzenie strefy rekreacyjno-sportowo-turystycznej w Gospodarstwie Agroturystycznym Kozinówka

Beneficjent:

Elżbieta Kozina (Gmina Zawoja)


Tytuł:

Utworzenie strefy rekreacyjno - sportowo - turystycznej w Gospodarstwie Agroturystycznym Kozinówka.


Cel operacji:

Rozwijanie turystyki i rekreacji na obszarze objętym LSR poprzez budowę placu zabaw z siłownią zewnętrzną oraz utworzenie Podbabiogórskiego szachowiska i miejsca do gry w mini golfa.


Realizacja operacji obejmowała:

Zakup zestawu sprawnościowego dla dzieci i młodzieży, zestawu urządzeń do stworzenia siłowni na zewnątrz oraz plenerowego zestawu szachowego  dla dzieci i mini golfa.


Wartość całkowita operacji:

62 632,83 zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

50 000,00 zł


Czas trwania realizacji operacji:

29.09.2014 r. – 29.01.2015 r.
Projekty realizowane w ramach KSOW

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

8357260


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji