Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Organizacja warsztatów dziedzictwa kulturowego dotyczącego pieśni i tańców naszych przodków i gry w szachy oraz publikacja folderu zawierającego pieśni dla dzieci i młodzieży z obszaru LGD „Podbabiogórze”

Beneficjent:

Fundacja Lutnia Staropolska (Gmina Jordanów)


Tytuł:

Organizacja warsztatów dziedzictwa kulturowego dotyczącego pieśni i tańców naszych przodków i gry w szachy oraz publikacja folderu zawierającego pieśni dla dzieci i młodzieży z obszaru LGD „Podbabiogórze”.


Realizacja operacji obejmowała:

Poprawa jakości życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych dzieci i młodzieży z obszaru LGD „Podbabiogórze” poprzez organizację warsztatów dziedzictwa kulturowego, promowanie szachów oraz druk folderu zawierającego najstarsze pieśni polskie.


Wartość całkowita operacji:

57 996,30 zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera: 

46 141,20 zł (dane z wniosku o przyznanie pomocy)


Czas trwania realizacji operacji:

29.09.2014 r. – w trakcie realizacjiProjekty realizowane w ramach KSOW

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

8357277


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji