Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z miejscem do gry w szachy w miejscowości Budzów

Beneficjent:

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów z/s w Palczy (Gmina Budzów)


Tytuł:

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z miejscem do gry w szachy w miejscowości Budzów.


Cel operacji:

Rozwój turystyki w Gminie Budzów poprzez zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z miejscem do gry w szachy.


Realizacja operacji obejmowała:

W ramach operacji zostanie ułożona na placu kostka brukowa oraz zostaną zamontowane dwa w stoliki w tym jeden stolik do gry w szachy tradycyjne i jeden stolik szachowy z trójdzielną szachownicą wraz z ławkami oraz tablicą informacyjną z regułą gry w szachy.


Wartość całkowita operacji:

97 074,13 zł

Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

35 000,00 zł (dane z wniosku o płatność Beneficjenta)


Czas trwania realizacji operacji:

29.09.2014 r. – w trakcie realizacjiProjekty realizowane w ramach KSOW

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

8357284


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji