Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Aktywizacja sportowa i turystyczna mieszkańców i gości Gminy Stryszawa poprzez organizację cyklu imprez i warsztatów oraz wydanie folderu promocyjnego

Beneficjent:

Ludowy Klub Sportowy "Lachy" Lachowice-Hucisko (Gmina Stryszawa)


Tytuł:

Aktywizacja sportowa i turystyczna mieszkańców i gości Gminy Stryszawa poprzez organizację cyklu imprez i warsztatów  oraz wydanie folderu promocyjnego.


Cel operacji:

Zaktywizowanie sportowe społeczności lokalnej poprzez organizację Turnieju Tenisa Ziemnego o Puchar Wójta Gminy Stryszawa oraz warsztatów sportowych dla dzieci i młodzieży.


Realizacja operacji obejmowała:

Zorganizowanie cyklu imprez sportowo – rekreacyjnych tj. turniej tenisa ziemnego, turniej szachowy, Parafiady 2014 w Hucisku – Pewelce, rajd turystyczny, warsztaty sportowe dla dzieci i młodzieży, wydanie folderu promocyjnego „LKS Lachy Lachowice – Hucisko: Sport i Turystyka w 2014 r.”


Wartość całkowita operacji:

14 594,00 zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

10 000,00 zł (dane z wniosku o przyznanie pomocy)


Czas trwania realizacji operacji:

12.06.2014 r. – w trakcie realizacji


Projekty realizowane w ramach KSOW

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

8357029


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji