Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Usprawnienie procesu produkcji wyrobów tartacznych, stolarskich i ciesielskich dla tradycyjnego budownictwa

Beneficjent:

Firma Eurodrew  s.c. Jan Mazur, Józef Mazur (Gmina Bystra-Sidzina)


Tytuł:

Usprawnienie procesu produkcji wyrobów tartacznych, stolarskich i ciesielskich dla tradycyjnego budownictwa.


Cel operacji:

Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup nowych maszyn i stworzenie miejsc pracy na terenach wiejskich.


Realizacja operacji obejmowała:

Zakup wózka czołowego spalinowego, pilarki trzytaśmowej, ostrzarki do brzeszczotów, automatycznego rozwieraka zębów, rampę załadowczą, uniwersalną ostrzarkę pił do drewna.


Wartość całkowita operacji:

256 184,00 zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

100 000,00 zł (dane z wniosku o płatność Beneficjenta)


Czas trwania realizacji operacji:

03.09.2014 r. – w trakcie realizacji

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

7225551


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji