Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Szachowiska- rozwój oferty produkcyjnej firmy

Beneficjent:

Andrzej Mrózek (Gmina Bystra-Sidzina)


Tytuł:

Szachowiska- rozwój oferty produkcyjnej firmy.


Cel operacji:

Rozwijanie działalności gospodarczej poprzez zakup maszyny w celu prowadzenia działalności usługowej co zwiększy zatrudnienie.


Realizacja operacji obejmowała:

Zakup ciągnika rolniczego.


Wartość całkowita operacji:

164 677,32 zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

66 942,00 zł (dane z wniosku o płatność Beneficjenta)


Czas trwania realizacji operacji:

12.06.2014 r. – w trakcie realizacji
Projekty realizowane w ramach KSOW

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

8357274


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji