Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Modernizacja i zakup wyposażenia do pokoi gościnnych i najbliższego otoczenia domu

Beneficjent:

Leśko-Talaga Teresa (Gmina Budzów)


Tytuł:

Modernizacja i zakup wyposażenia do pokoi gościnnych i najbliższego otoczenia domu.


Cel operacji:

Podniesienie standardu obiektu agroturystycznego poprzez zagospodarowanie terenu wokół budynku i zakup wyposażenia do pokoi.


Realizacja operacji obejmowała:

Zakup wyposażenia pokoi gościnnych i kuchni oraz modernizację ogrodu tj. zakup altany, kompletu mebli ogrodowych, kominka ogrodowego, zakup krzewów i roślin.


Wartość całkowita operacji: 

25 230,80 zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

7 785,00 zł


Czas trwania realizacji operacji:

12.03.2012 r. – 30.04.2013 r.
Projekty realizowane w ramach KSOW

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

8683999


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji