Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Strugarki CNC - rozwój szachowisk

Beneficjent:

Jan Andrzej Budka (Gmina Bystra- Sidzina)


Tytuł:

Strugarki CNC - rozwój szachowisk.


Cel operacji:

Wzrost dochodu z działalności pozarolniczej poprzez zakup maszyn.


Realizacja operacji obejmowała:

Zakup strugarki czterostronnej.


Wartość całkowita operacji:

245 778,00 zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

99 000,00 zł (dane z wniosku o płatność Beneficjenta)


Czas trwania realizacji operacji:

27.01.2014 r. – w trakcie realizacji

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

7224025


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji