Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Tradycyjne wyroby tartaczne - trak szerokotaśmowy metodą na zwiększenie dochodów z działalności pozarolniczej

Beneficjent:

Józef Szpak (Gmina Bystra-Sidzina)


Tytuł:

Tradycyjne wyroby tartaczne - trak szerokotaśmowy metodą na zwiększenie dochodów z działalności pozarolniczej.


Realizacja operacji obejmowała:

Zakup traka szerokopasmowego oraz ostrzałki do pił.


Wartość całkowita operacji:

60 270,00  zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

24 500,00  zł


Czas trwania realizacji operacji:

13.06.2011 r. – 28.09.2012 r.
Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

7371351


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji