Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Katalogi wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Utworzenie Punktu Informacji Turystycznej w Stryszawie

Beneficjent:

Gmina Stryszawa


Tytuł:

Utworzenie Punktu Informacji Turystycznej  w Stryszawie.


Cel operacji:

Rozwój turystyki i rekreacji, wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Stryszawa poprzez informowanie o walorach turystycznych, kulturalnych, bazie noclegowej, ciekawych miejscach oraz imprezach kulturalnych i sportowych.


Realizacja operacji obejmowała:

Utworzenie Punktu Informacji Turystycznej, punkt został wyposażony w materiały promocyjne tj. widokówki, ulotki, foldery, mapy turystyczne, gadżety, Roll-up. Utworzono podstrony internetowej Informacji Turystycznej w domenie www.stryszawa.pl.


Wartość całkowita operacji:

36 092,70  zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

20 526,55 zł


Czas trwania realizacji operacji:

08.03.2012 r.– 30.06.2013 r.Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

6212496


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji