Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Katalogi wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Promocja kultury w Gminie Zembrzyce poprzez zakup stołów biesiadnych służących do obsługi cyklicznych imprez gminnych

Beneficjent:

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach


Tytuł:

Promocja kultury w Gminie Zembrzyce poprzez zakup stołów biesiadnych służących do obsługi cyklicznych imprez gminnych.


Cel operacji:

Ułatwienie organizacji imprez plenerowych na terenie wszystkich sołectw należących do Gminy Zembrzyce. Promocja kultury, pielęgnacja i ocalenie od zapomnienia spuścizny kliszczadzkiej.


Realizacja operacji obejmowała:

Zakup 50 kompletów biesiadnych wraz z transportem tj. 50 stołów i 100 ławek.


Wartość całkowita operacji:

14 698,50 zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

8 365,00 zł


Czas trwania realizacji operacji:

12.03.2012 r.- 30.04.2013 r.Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

6212501


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji