Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Nasze kulturalne dziedzictwo - warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży

Beneficjent:

Fundacja Lutnia Staropolska (Gmina Jordanów)


Tytuł:

Nasze kulturalne dziedzictwo - warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży.


Cel operacji:

Realizacja operacji NASZE KULTURALNE DZIEDZICTWO - WARSZTATY EDUKACYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ma na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego i rozwój tożsamości i integracji społóecznej poprzez organizację warsztatów dla dzieci i młodzieży wpływających na poprawę jakości życia.


Realizacja operacji obejmowała:

W ramach projektu przeprowadzono 50 warsztatów dwugodzinnych. W ramach projektu wydano także folder, który w czasie warsztatów został wręczony. Ponadto poniesiono koszty dowozu uczestników.


Wartość całkowita operacji:

32 406,76  zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

22 684,73  zł


Czas trwania realizacji operacji:

29.03.2011 r. – 30.12.2013 r.Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

7303757


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji