Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Katalogi wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Odnowa centrum wsi Wysoka poprzez budowę parkingu, oraz zakup kompletów biesiadnych oraz namiotów

Beneficjent:

Gmina Jordanów


Tytuł:

Odnowa centrum wsi Wysoka poprzez budowę parkingu, oraz zakup kompletów biesiadnych oraz namiotów.


Cel operacji:

Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców poprzez budowę parkingu dla samochodów osobowych w miejscowości Wysoka oraz zakup kompletów biesiadnych i namiotów oraz utrzymanie ładu przestrzennego i estetyki zabudowy w centrum wsi.


Realizacja operacji obejmowała:

W ramach projektu wykonano: budowę parkingu w miejscu szczególnym dla mieszkańców oraz zakupiono komplety biesiadne i namioty.


Wartość całkowita operacji:

110 877,48 zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

71 412,00 zł (dane z wniosku o płatność)


Czas trwania realizacji operacji:

29.09.2014 r. – w trakcie realizacji
Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

6212517


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji