Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Katalogi wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Gmina Stryszawa

Beneficjent:
Gmina Stryszawa


Tytuł Operacji:
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz ze skocznią do skoku w dal przy Zespole Szkół Samorządowych w Krzeszowie.


Cel operacji:
Poprawa jakości  życia społeczności lokalnej poprzez budowę obiektu sportowego.


Realizacja operacji obejmowała:
Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego (boisko do siatkówki i tenisa stołowego) , skoczni do skoku w dal, piłkochwytów,  dostawę wyposażenie boiska  oraz 12 szt. ławeczek.

Wartość całkowita operacji:
287 933,75 zł
 
Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

99 777,00 zł

Czas trwania realizacji operacji:
02.04.2013 r. –  31.07.2014 r.


Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

6212601


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji