Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Katalogi wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Skawicy.

Beneficjent:
Gmina Zawoja
 
Tytuł Operacji:
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Skawicy.

Cel operacji:
Poprawa jakości życia  przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Skawica. Podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych i społecznych, uatrakcyjnienie oferty spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w Skawicy poprzez wyposażenie świetlicy. 

Realizacja operacji obejmowała:
W ramach projektu zakupiono wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Skawicy. Świetlicę wiejską wyposażono w sprzęt  komputerowy tj. zestaw komputerowy wraz z monitorem, urządzenie wielofunkcyjne, projektor multimedialny wraz z ekranem. Ponadto zakupiono 20 szt. stołów oraz 90 szt. krzeseł, stół bilardowy, stół ping - pongowy,  piłkarzyki oraz cymbergaj, 10 kompletów przyborów malarskich (kredek, farb, bloków rysunkowych, sztalug z rysownicami).  W ramach operacji zakupiono i zamontowano również żaluzje pionowe do okien. 

Wartość całkowita operacji:
24 612,04 zł
 
Kwota dofinansowania w ramach Leadera:
14 000,00 zł

Czas trwania realizacji operacji:
12.03.2012 r. – 17.12.2012 r.
 
 
 

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

6212553


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji