Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Katalogi wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Wymiana pokrycia dachowego na budynku Izby Regionalnej w Łętowni

Beneficjent:
GMINA JORDANÓW

Tytuł Operacji:
Wymiana pokrycia dachowego na budynku Izby Regionalnej w Łętowni.

Cel operacji:
Ochrona dziedzictwa kulturowego, poprzez remont dachu na budynku Izby Regionalnej. Dzięki realizacji projektu Izba będzie mogła kontynuować swoją działalność i zabezpieczyć zbiory przed zalaniem. Realizacja operacji poprawi jej wizerunek.

Realizacja operacji obejmowała:
Remont dachu budynku Izby Regionalnej.
 
Wartość całkowita operacji:
40 128,92 zł
 
Kwota dofinansowania w ramach Leadera:
22 460,00 zł

Czas trwania realizacji operacji:
12.03.2012 r. – 29.01.2013 r.

 Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

6212537


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji