Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Katalogi wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Budowa boiska do koszykówki przy Zespole Szkół w miejscowości Zembrzyce.

Beneficjent:

Gmina Zembrzyce


Tytuł Operacji:

Budowa boiska do koszykówki przy Zespole Szkół w miejscowości Zembrzyce.

 

Cel operacji:

Rozwój oferty aktywnego spędzania wolnego czasu w  szczególności dzieci i młodzieży poprzez budowę boiska do koszykówki przy Zespole Szkół w Zembrzycach.

 

Realizacja operacji obejmowała:

Budowę boiska do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół  w miejscowości Zembrzyce o powierzchni 420 m2  wraz z wyposażeniem boiska oraz liniami boiska wyznaczającymi pole gier.

 

Wartość całkowita operacji:

41 916,40 zł

 

Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

23 249,00 zł

 

Czas trwania realizacji operacji:

28.03.2011 r. –  07.03.2013 r.


 

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

6212521


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji