Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Katalogi wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Stworzenie parku drewnianej zabawki ludowej oraz zakup eksponatów do istniejącej wystawy zabawek i ich oświetlenie.

Beneficjent:

Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie

Tytuł operacji:
Stworzenie parku drewnianej zabawki ludowej oraz zakup eksponatów do istniejącej wystawy zabawek i ich oświetlenie.

Cele operacji:

Celem operacji jest zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i jego promocja poprzez stworzenie parku drewnianej zabawki i uzupełnienie o dodatkowe eksponaty istniejącej wystawy oraz jej oświetlenie, a także udostępnienie wystawy do zwiedzania.

Realizacja operacji obejmowała:

Wykonanie dużych rozmiarów drewnianych zabawek ludowych do Parku Drewnianej Zabawki Ludowej, uzupełnienie stałej kolekcji zabawek o nowe, już rzadko wytwarzane zabawki, wyeksponowanie kolekcji zabawek poprzez wykonanie w jednej ze sal wystawienniczych oświetlenia w systemie szynowym.
W ramach operacji wykonano dużych rozmiarów ludowe zabawki, dzięki czemu w ogrodzie Beskidzkiego Centrum Zabawki Drewnianej utworzono Park Drewnianej Zabawki Ludowej. W sumie wykonano osiem zabawek, a w ich tworzenie zostali zaangażowani lokalni twórcy ludowi.
Drugim zadaniem projektu było uzupełnienie stałej kolekcji zabawek o nowe, już rzadko wytwarzane zabawki: paczki karetek i wojsko – czyli żołnierze na ruchomych nożycach. Dodatkowo nowe zabawki, jak i cała kolekcja została odpowiednio wyeksponowana poprzez wykonanie specjalnego oświetlenia w jednej z sal wystawowych Beskidzkiego Centrum.
Postawione w parku drewniane zabawki oraz zabawki w naszej kolekcji przyciągają do siebie turystów indywidualnych oraz grupy. Dzięki zrealizowanej operacji promujemy nasze lokalne dziedzictwo i miejsce kultywowania tradycji zabawkarskich – Beskidzie Centrum Zabawki Drewnianej, a poprzez zaangażowanie w operację twórców ludowych realizujemy misję ratowania zabawkarstwa ludowego.

Wartość całkowita operacji:

18 872,00 zł

Kwota dofinansowania w ramach LEADERA:

12 566,40

Czas trwania realizacji operacji:

12.03.2012 r. – 12.07.2013 r.

 


 

 

 


 Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

6212592


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji