Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Katalogi wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Utworzenie Punktu Informacji Turystycznej w Jachówce

Beneficjent:

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów z siedzibą w Palczy


Tytuł Operacji:

Utworzenie Punktu Informacji Turystycznej w Jachówce.


Cel operacji:

Rozwijanie turystyki i rekreacji na obszarze Gminy Budzów poprzez informowanie o walorach turystycznych, kulturowych, bazie noclegowej, ciekawych miejscach oraz imprezach kulturalnych i sportowych.


Realizacja operacji obejmowała:

W ramach operacji wyposażono Punkt informacji Turystycznej w materiały promocyjno - informacyjne oraz sprzęt multimedialny, ponadto zamontowano tablice turystyczne w każdej miejscowości Gminy Budzów.


Wartość całkowita operacji:

25 176,62 zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

14 969,53 zł


Czas trwania realizacji operacji:

25.03.2011 r. – 28.03.2013 r.Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

6212525


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji