Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Katalogi wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Wydanie publikacji pn. W RYTMIE pokoleń... Rys historyczny Orkiestry Dętej RYTM Zembrzyce

Beneficjent:

Orkiestra Dęta RYTM Zembrzyce
 
Tytuł Operacji:

Wydanie publikacji pn. W RYTMIE pokoleń... Rys historyczny Orkiestry Dętej RYTM Zembrzyce.
 
Cel operacji:

Rozwój tożsamości wiejskiej oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego.
 
Realizacja operacji obejmowała:

Druk 1000 egzemplarzy publikacji "W RYTMIE pokoleń... Rys historyczny Orkiestry Dętej RYTM Zembrzyce".

Wartość całkowita operacji:

5 000,00 zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

3 450,00 zł


Czas trwania realizacji operacji:

09.03.2012 r. – 31.12.2012 r.
Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

6212596


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji