Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Katalogi wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Promocja Gminy Stryszawa podczas organizacji imprezy sportowo-kulturalnej "Dni Lachowic"

Beneficjent:

Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie


 
Tytuł Operacji:

Promocja Gminy Stryszawa podczas organizacji imprezy sportowo - kulturalnej "Dni Lachowic".
 


Cel operacji:

Głównym celem operacji jest promocja walorów przyrodniczo - kulturowych gminy Stryszawa poprzez organizację ogólnodostępnej imprezy sportowo - kulturalnej "Dni Lachowic", w ramach której odbył się "Podbabiogórski Rajd Rowerowy" o Puchar Marszałka Województwa Małopolskiego oraz finał konkursu na "Najlepszego Sołtysa Małopolski".       


Realizacja operacji obejmowała:

Projekt zakładał organizację imprezy sportowo – kulturalnej „Dni Lachowic”, w ramach której odbył się "Podbabiogórski Rajd Rowerowy" o Puchar Marszałka Województwa Małopolskiego oraz finał konkursu na "Najlepszego Sołtysa Małopolski".
 

Wartość całkowita operacji:

38 091,25  zł Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

23 211,03 zł


Czas trwania realizacji operacji:

12.03.2012 r.  – 30.11.2012 r.


 

 

 

 

 

 

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

6212567


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji