Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Katalogi wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Warsztaty muzyki regionalnej i zakup instrumentów

Beneficjent:

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów z siedzibą w Palczy
 

Tytuł Operacji:

Warsztaty muzyki regionalnej i zakup instrumentów.
 

Cel operacji:

Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz kultywowanie miejscowych tradycji i zwyczajów poprzez organizację warsztatów muzyki regionalnej, które będą prowadzone od 01 lipca 2011 r.do 30 czerwca 2012 r., a przeszkolonych zostanie łącznie 11 osób.

 

Realizacja operacji obejmowała:

Projekt obejmował zorganizowanie trzech rodzajw warsztatów gry na instrumentach, które prowadzone były od 01 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r.  w Jachówce. Warsztaty z zakresu nauki gry na skrzypcach, dudach, heligonce.W ramach niniejszego projektu zakupiono instrumenty muzycznych takie jak Heligonka w tonacji DG Hohner Erica, Dudy góralskie.


Wartość całkowita operacji:

19 853,64 zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

12 895,25 zł


Czas trwania realizacji operacji:
25.03.2011 r. – 31.08.2012 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

6212550


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji