Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Katalogi wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Zakup przenośnej sceny sposobem na rozwój lokalnej twórczości kulturalnej

Beneficjent:

GMINA BYSTRA-SIDZINA


Tytuł Operacji:

Zakup przenośnej sceny sposobem na rozwój lokalnej twórczości kulturalne.


Cel operacji:

Zakup sceny w znacznym stopniu ułatwił dostęp do kultury na terenie naszej gminy oraz poprawił jakość prezentowanych przedstawień oferując możliwość ciekawego spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zakupiona scena umożliwia również kultywowanie tradycji i obrzędów stając się małym przenośnym centrum kultury. Przenośna scena poprawiła jakość życia mieszkańców realizując cele PROW oraz LSR "Podbabiogórze".

 

Realizacja operacji obejmowała:

Zakup przenośnej sceny.  


Wartość całkowita operacji:

26 568,00 zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

15 120,00 zł


Czas trwania realizacji operacji:

29.03.2011 r. – 27.04.2012 r.

 


 

 

 

 

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

6212505


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji