Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Katalogi wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Remont i modernizacja pomieszczeń pełniących funkcje społeczno-kulturowe i rekreacyjno-sportowe w Domu Wiejskim w Bieńkówce

Beneficjent:

GMINA BUDZÓW


Tytuł Operacji:

Remont i modernizacja pomieszczeń pełniących funkcje społeczno - kulturowe i rekreacyjno - sportowe w Domu Wiejskim w Bieńkówce.


Cel operacji:

Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez remont połączony z modernizacją pomieszczeń w Domu Wiejskim w Bieńkówce, jako miejsce spotkań mieszkańców Gminy Budzów.

 

Realizacja operacji obejmowała:

Remont i modernizację pomieszczeń w Domu Wiejskim w Bieńkówce a do głównych zadań należały roboty rozbiórkowe, remontowe i instalacyjne.   


Wartość całkowita operacji:

49 757,57 zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

24 950,00 zł


Czas trwania realizacji operacji:

29.03.2011 r. – 31.12.2011 r.Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

6212532


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji