Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Katalogi wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Odznaka turystyczna "Konno przez Podbabiogórze"

Beneficjent:

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU „ŹRÓDŁO” (Gmina Jordanów)


Tytuł Operacji:

Odznaka turystyczna "Konno przez Podbabiogórze".

 

Cel operacji:

Popularyzacja podbabiogórskich szlaków turystyki konnej jako szansy rozwoju ruchu turystycznego w rejonie Podbabiogórza, a przez zachęcanie do zainteresowanie się jego dziedzictwem kulturowym, tradycjami, historią. Poprzez atrakcyjną formę zachęcanie miejscowych dzieci i młodzieży do czynnego uprawiania turystyki jeździeckiej  i poznawania regionu, jego historii i dziedzictwa kulturowego. Zachęcanie do systematycznego i konsekwentnego poznawania bardziej i mniej znanych atrakcji całego terenu Podbabiogórskiego Ekomuzeum.

 

Realizacja operacji obejmowała:

Opracowanie projektów: odznaki logogramów dla stajni podbabiogórskich, legitymacji-dyplomu, regulaminu odznaki wraz z opisem obiektów i mapą   oraz ich druk. Wykonanie: odznaki 1-go i 2-go, pieczątek potwierdzających  dla obiektów ekomuzealnych oraz organizacja warsztatów.


Wartość całkowita operacji:

21 129,99 zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

14 790,99 zł


Czas trwania realizacji operacji:

26.01.2010 r. – 31.12.2010 r.

 

 

 

 


Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

6212603


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji