Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Katalogi wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży poprzez rozszerzenie oferty zajęć świetlicowych prowadzonych na terenie Gminy Maków Podhalański z wykorzystaniem zakupionego sprzętu audiowizualnego, nagłośnieniowego i sprzętu świetlicowego

Beneficjent:

GMINA MAKÓW PODHALAŃSKI


Tytuł Operacji:

Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży poprzez rozszerzenie oferty zajęć świetlicowych prowadzonych na terenie Gminy Maków Podhalański z wykorzystaniem zakupionego sprzętu audiowizualnego, nagłośnieniowego i sprzętu świetlicowego.

 

Cel operacji:

Celem operacji jest stworzenie atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu w świetlicach prowadzonych przez Gminę Maków Podhalański poprzez uzupełnienie i modernizację bazy sprzętowej i wprowadzenie nowych zajęć świetlicowych. Projekt jest zgodny z celami osi TV PROW (zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez wyposażenie i rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez promocję lokalnej twórczości kulturalnej i kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów, zawodów oraz organizację imprez kulturalnych). Realizacja operacji jest zgodna ogólnymi Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Podbabiogórze" (cele ogólne nr II i ITT oraz cele szczegółowe nr 3 i 4 przedsięwzięcia 4.1,4.4).

 

Realizacja operacji obejmowała:

Zakup elementów strojów regionalnych (kapeluszy, pasów i portek góralskich, kierpcy, gorsetów i kamizelek), oraz instrumentów dla zespołu folklorystycznego i orkiestry.

 

Wartość całkowita operacji:

41 200,05 zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

23 485,75 zł


Czas trwania realizacji operacji:

26.01.2010 r. – 31.05.2011 r.

 

 

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

6212533


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji