Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Katalogi wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Poznajemy tradycyjny zawód pszczelarza poprzez warsztaty

Beneficjent:

JANINA TOTOŚ (Gmina Bystra - Sidzina)


Tytuł Operacji:

Poznajemy tradycyjny zawód pszczelarza poprzez warsztaty.

 

Cel operacji:

Celem projektu jest przeprowadzenie prelekcji i zajęć warsztatowych, a także organizacja „Dni otwartych w Pasiece Leśnej”, aby zrealizować cele LSR, rozwój oferty aktywnego spędzania wolnego czasu, szczególnie dla dzieci i młodzieży, a także ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

 

Realizacja operacji obejmowała:

Przygotowanie zaplecza do prowadzenia zajęć warsztatowych przez zakup plansz dydaktycznych, ramek, słoików, form na świece, naklejek, wanienki do odsklepiania ramek, druk plakatów i zaproszeń. Przeprowadzenie prelekcji na temat „Tajemniczy świat pszczół” oraz warsztatów „Odlewanie świec z naturalnego wosku pszczelego” i  „Miodobranie w pasiece”.


Wartość całkowita operacji:

6 381,48 zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

4 416,23 zł


Czas trwania realizacji operacji:

21.01.2010 r. – 31.05.2011 r. 

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

6212523


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji